Biuro Krajowe

Głównym zadaniem Biura Krajowego jest realizacja wizji oraz założeń programu Młodzi Na Progu w kraju. Biuro Krajowe koordynuje program w diecezji gliwickiej, gdzie powstali Młodzi Na Progu, ściśle współpracuje z Centrami Lokalnymi w Polsce,  nowymi diecezjami oraz księżmi i świeckimi, pragnącymi rozpocząć program w swoim mieście, parafii lub diecezji. W całości odpowiada za rekolekcje inne niż Rekolekcje Spotkania, tj. Rekolekcje Środowiska, Rekolekcje Królestwa, Rekolekcje Pasji, Letnią Szkołę Młodego Ewangelizatora oraz Rekolekcje Samarytanin. Biuro Krajowe zajmuje się wydawaniem, aktualizacją oraz rozwojem materiałów formacyjnych, tj. dyrektoriów do prowadzenia rekolekcji, materiałów z konspektami spotkań w parafii oraz formacją dla nowo powstałych wspólnot młodzieżowych. Odpowiada także na formację i szkolenie dyrektorów Rekolekcji Spotkania, koordynuje terminarz rekolekcji w kraju, tworząc jeden wspólny, dostępny w zakładce „Terminarz”.

Biuro Krajowe tworzy aktualnie zespół sześciu osób, w większości poświęcające swój czas programowi Młodzi Na Progu.

 

Biuro Programu MŁODZI NA PROGUKONTAKT
Dyrektor Kateryna Bondarenko

Dyrektor krajowy programu
Młodzi Na Progu

kateryna.mnp@gmail.com
Pasterz ks. Adam Koppel

Asystent kościelny programu
Młodzi Na Progu

a.koppel.sne@gmail.com
Sekretarz Dominika Macha-Kowalska

Informacje i terminarz rekolekcji

mlodzinaprogu.biuro@gmail.com 
Grafik Magdalena Salamak

Projekty graficzne

m.salamak.mnp@gmail.com
Dystrybucja koszulek Piotr Kowalski

Dystrybucja koszulek
na Rekolekcje Spotkania

1987piotr.kowalski@gmail.com
Sklep MNP Agnieszka Lech

Dystrybucja materiałów
i gadżetów MNP

mlodzinaprogu.sklep@gmail.com
Grafik Alicja Orszulak

Urlop macierzyński