Biuro Krajowe

Głównym zadaniem Biura Krajowego jest realizacja wizji oraz założeń programu Młodzi Na Progu w kraju. Biuro Krajowe koordynuje program w diecezji gliwickiej, gdzie powstali Młodzi Na Progu, ściśle współpracuje z Centrami Lokalnymi w Polsce,  nowymi diecezjami oraz księżmi i świeckimi, pragnącymi rozpocząć program w swoim mieście, parafii lub diecezji. W całości odpowiada za rekolekcje inne niż Rekolekcje Spotkania, tj. Rekolekcje Środowiska, Rekolekcje Królestwa, Rekolekcje Pasji, Letnią Szkołę Młodego Ewangelizatora oraz Rekolekcje Samarytanin. Biuro Krajowe zajmuje się wydawaniem, aktualizacją oraz rozwojem materiałów formacyjnych, tj. dyrektoriów do prowadzenia rekolekcji, materiałów z konspektami spotkań w parafii oraz formacją dla nowo powstałych wspólnot młodzieżowych. Odpowiada także na formację i szkolenie dyrektorów Rekolekcji Spotkania, koordynuje terminarz rekolekcji w kraju, tworząc jeden wspólny, dostępny w zakładce „Terminarz”.

Biuro Krajowe tworzy aktualnie zespół czterech osób, w większości poświęcające swój czas programowi Młodzi Na Progu.

BIURO PROGRAMU MŁODZI NA PROGU

mlodzinaprogu.biuro@gmail.com

Koordynator Kateryna Bondarenko

Kontakt i współpraca:
kateryna.mnp@gmail.com

Pasterz ks. Adam Koppel
Zakładanie wspólnot ewangelizacyjnych:
a.koppel.sne@gmail.com

Alicja Orszulak

 Sekretarz Dominika Macha-Kowalska  Informacje i terminarz rekolekcji
mlodzinaprogu.biuro@gmail.com

 

Grafik Magdalena Salamak

m.salamak.mnp@gmail.com

Dystrybucja koszulek Piotr KowalskiDystrybucja koszulek na Rekolekcje Spotkania:
1987piotr.kowalski@gmail.com

Program MŁODZI NA PROGU jest ewangelizacyjną metodą pracy z młodzieżą. Celem programu jest stworzenie środowiska wiary wśród młodzieży oraz doprowadzenie ich do świadomej decyzji wiary.