BIURO PROGRAMU MŁODZI NA PROGU

mlodzinaprogu.biuro@gmail.com

 

Koordynator Kateryna Bondarenko
Kontakt i współpraca:
kateryna.mnp@gmail.com

 

 

 

Pasterz ks. Adam Koppel
Zakładanie wspólnot ewangelizacyjnych:
a.koppel.sne@gmail.com

 

 

 

Alicja Orszulak

 

 

 

 

Sekretarz Klaudia Wawrzyczek
Informacje i terminarz rekolekcji 
Materiały MNP dla III roku bierzmowania:
mlodzinaprogu.biuro@gmail.com
 

 

 

Grafik Magdalena Salamak
m.salamak.mnp@gmail.com

 

 

Koszulki Piotr Kowalski
Dystrybucja koszulek na Rekolekcje Spotkania: 1987piotr.kowalski@gmail.com

 

 

 

Głównym zadaniem Biura krajowego jest realizacja wizji oraz założeń programu Młodzi Na Progu w kraju. Biuro krajowe koordynuje program w diecezji gliwickiej, gdzie powstali Młodzi Na Progu, ściśle współpracuje z Centrami lokalnymi w Polsce, nowymi diecezjami oraz księżmi i świeckimi, pragnącymi rozpocząć program w swoim mieście, parafii lub diecezji. W całości odpowiada za rekolekcje inne niż Rekolekcje Spotkania, tj. Rekolekcje Środowiska, Rekolekcje Królestwa, Rekolekcje Pasji, Letnią Szkołę Młodego Ewangelizatora oraz Rekolekcje Samarytanin. Biuro krajowe zajmuje się wydawaniem, aktualizacją oraz rozwojem materiałów formacyjnych, tj. dyrektoriów do prowadzenia rekolekcji, materiałów z konspektami spotkań w parafii oraz formacją dla nowo powstałych wspólnot młodzieżowych. Odpowiada także na formację i szkolenie dyrektorów Rekolekcji Spotkania, koordynuje terminarz rekolekcji w kraju, tworząc jeden wspólny, dostępny w zakładce „Terminarz”.