O programie

Program „Młodzi na progu” powstał we wspólnocie Szkoły Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Diecezji Gliwickiej. Autorami programu są ks. Artur Sepioło i Janusz Kasperczyk. Program przeznaczony jest głównie do pracy w parafii z młodzieżą w wieku ok. 15-17 lat, przygotowującą się do bierzmowania. Jego celem jest stworzenie środowiska wiary dla młodych oraz podprowadzenie ich do świadomej decyzji wiary. Program MNP stawia sobie za zadanie żeby wyjść naprzeciw młodemu człowiekowi, pomagając mu doświadczyć żywego Boga. Spotkania są skierowane na budowanie szczerych więzi uczestników z prowadzącymi oraz między sobą, a przez to otwarcie się na przekaz Ewangelii. Spotkania odbywają się w małej grupie co sprzyja nawiązywaniu głębszych relacji pomiędzy animatorem a uczestnikami. Sam program dąży do tego, aby młody człowiek podjął decyzję wejścia we wspólnotę.

Program MNP pragnie realizować elementy ewangelizacji dzięki szkoleniu ekip według schematu SESA (Szkoły Ewangelizacji Św. Andrzeja) czyli ewangelizować – formować ewangelizatorów  -formować formatorów ewangelizatorów.

Program funkcjonuje z powodzeniem w wielu parafiach diecezji gliwickiej oraz poza jej granicami. Oto, jak wspominają go uczestnicy z Bytomia, z parafii św. Anny:

„Moja modlitwa zmieniła się. Nie modlę się teraz na szybko. Staram się modlić dokładniej. Moja modlitwa bardziej teraz polega na rozmowie z Bogiem. Poznałem lepiej miłość Jezusa. Moje życie zmieniło się. Chcę jeszcze lepiej poznawać Jezusa”

„Na początku do kościoła chodziłem dla podpisu. Teraz chodzę by dowiedzieć się czegoś nowego. Przeszedłem przemianę wewnętrzną, odkryłem wiele nowych wartości”

„Spotkania wiele we mnie zmieniły. Dowiedziałam się mnóstwo nowych rzeczy i zaczęłam zastanawiać się nad swoim życiem. Zaczęłam częściej się modlić”

„Każde spotkanie było nową nauką. Moje podejście zmieniło się w bardzo szybkim czasie. Zrozumiałam, że Jezus istnieje i chce dla mnie jak najlepiej. Zawsze przy mnie jest. Tutaj tak naprawdę nauczyłam się modlić. Wiem, że droga, którą idę teraz jest dobra, a Jego ramię jest moim oparciem.”

Integralną częścią programu „Młodzi na Progu” jest weekendowy wyjazd na pierwszy z serii kursów dla młodych – rekolekcje spotkania. Każdego roku ponad 1000 młodych ludzi uczestniczy w rekolekcjach spotkanie, część z nich dołącza do wspólnot przy parafiach i sami zaczynają ewangelizować młodszych.

Program zawiera schematy spotkań przy parafii, złożonych z trzech części:
-Wprowadzenie w tematy całej grupy,
-Pogłębienie tematu w oparciu o Słowo Boże i świadectwo w małych grupach,
-Zestawy do samodzielnej lektury Biblii i modlitwy osobistej dla uczestników.

Wszystkie pytania związane z zakupem i wykorzystaniem materiałów prosimy kierować do biura Programu: młodzinaprogu.biuro@gmail.com