Program „Młodzi na progu” powstał we wspólnocie SNE Jezusa Zmartwychwstałego Diecezji Gliwickiej. Autorami programu są ks. Artur Sepioło i Janusz Kasperczyk. Przeznaczony jest głównie do pracy w parafii z młodzieżą gimnazjalną przygotowującą się do bierzmowania. Jego celem jest stworzenie środowiska wiary dla młodych oraz podprowadzenie ich do świadomej decyzji wiary. Spotkania są skierowane na budowanie szczerych więzi uczestników z prowadzącymi oraz między sobą, a przez to otwarcie się na przekaz Ewangelii.

Program funkcjonuje z powodzeniem w wielu parafiach diecezji gliwickiej i opolskiej oraz poza ich granicami. Oto, jak wspominają go uczestnicy z Bytomia, z parafii św. Anny:

„Moja modlitwa zmieniła się. Nie modlę się teraz na szybko. Staram się modlić dokładniej. Moja modlitwa bardziej teraz polega na rozmowie z Bogiem. Poznałem lepiej miłość Jezusa. Moje życie zmieniło się. Chcę jeszcze lepiej poznawać Jezusa”

„Na początku do kościoła chodziłem dla podpisu. Teraz chodzę by dowiedzieć się czegoś nowego. Przeszedłem przemianę wewnętrzną, odkryłem wiele nowych wartości”

„Spotkania wiele we mnie zmieniły. Dowiedziałam się mnóstwo nowych rzeczy i zaczęłam zastanawiać się nad swoim życiem. Zaczęłam częściej się modlić”

„Każde spotkanie było nową nauką. Moje podejście zmieniło się w bardzo szybkim czasie. Zrozumiałam, że Jezus istnieje i chce dla mnie jak najlepiej. Zawsze przy mnie jest. Tutaj tak naprawdę nauczyłam się modlić. Wiem, że droga, którą idę teraz jest dobra, a Jego ramię jest moim oparciem.”

W krótkim czasie niemal wyłącznie z uczestników programu „Młodzi na Progu” powstała przy parafii św. Anny wspólnota młodzieżowa, która bierze czynny udział w ewangelizacji młodych w parafii i w szkołach. Integralną częścią programu „Młodzi na Progu” jest weekendowy wyjazd na pierwszy z serii kursów dla młodych – rekolekcje spotkania.

Program zawiera schematy spotkań przy parafii, złożonych z trzech części:

  • wprowadzenie w temat całej grupy,
  • pogłębienie tematu w oparciu o Słowo Boże i świadectwo w małych grupach,
  • zestawy do samodzielnej lektury Biblii i modlitwy osobistej dla uczestników.

Wszystkie pytania związane z zakupem i wykorzystaniem materiałów prosimy kierować do biura Programu: młodzinaprogu.biuro@gmail.com