W ramach programu „Młodzi na progu” realizowane są trzydniowe rekolekcje, których celem jest przybliżenie osoby Jezusa młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania..

W ciągu ostatniego roku przeprowadziliśmy 22 turnusy Rekolekcji Spotkania, 2 turnusy Rekolekcji Środowiska, oraz 2 turnusy Rekolekcji Królestwa. Daliśmy świadectwo żywej wiary w Jezusa Chrystusa i zasialiśmy ziarno Dobrej Nowiny w każdym z ponad 700 uczestników tych rekolekcji w ostatnim roku. Z roku na rok prowadzimy coraz więcej turnusów w nowych miejscach, szkolimy ekipy rekolekcyjne i Księży w wielu parafiach.

Rekolekcje Spotkania

Przeznaczone są dla młodzieży przed bierzmowaniem. Ich celem jest doświadczenie spotkania z Jezusem i podjęcie świadomej decyzji wiary, zaufania Jezusowi. Są bardzo ważnym elementem programu „Młodzi Na Progu” ponieważ często są momentem przełomowym w całym etapie przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania. Może wziąć w nich udział każdy, kto ukończył 14 lat, za zgodą rodziców i duszpasterza lub katechety.

Rekolekcje Środowiska

Przeznaczone są dla młodych, którzy podjęli decyzję wiary i chcą odnaleźć się ze swoją wiarą w różnych środowiskach, w których żyją. Ich celem jest zaproszenie Jezusa jako Mesjasza do codziennych sytuacji swojego życia. Może wziąć w nich udział każdy, za zgodą rodziców i duszpasterza lub katechety, kto spełnia przynajmniej jedno z wymagań:

  • uczestniczył w Rekolekcjach Spotkania,
  • jest członkiem wspólnoty młodzieżowej przy parafii

Rekolekcje Królestwa

Przeznaczone są dla młodych, którzy pragną doświadczenia przezwyciężania z Bogiem trudności i stania się bohaterami na wzór króla Dawida. Może wziąć w nich udział każdy, za zgodą rodziców i duszpasterza lub katechety, kto spełnia przynajmniej jedno z wymagań:

  • uczestniczył w Rekolekcjach Środowiska,
  • jest członkiem wspólnoty młodzieżowej przy parafii