* Wszystkie pytania, wątpliwości oraz wiadomości prosimy kierować na adres e-mailowy biura MNP: mlodzinaprogu.biuro@gmail.com

!!! Wysyłając zgłoszenie na rekolekcje/ warsztaty jednocześnie zgadzasz się z naszym REGULAMINEM

 

 

 

Termin Wydarzenie Miejsce Dyrektor Ksiądz Cena  Zapisy
28.08 Warsztaty
MNP
Legnica ks. Adam
Koppel
ks. Mariusz
Habiniak
* zapisy
zakończone
29.08 Warsztaty
MNP
Jelenia
Góra
ks. Adam
Koppel
ks. Adam
Koppel
* zapisy
zakończone
31.08-2.09 Rekolekcje
Spotkania
Częstochowa ks. Jakub
Raczyński
ks. Jakub
Raczyński
* zapisy
zakończone
8.09 Warsztaty
MNP
Tarnów ks. Adam
Koppel
ks. Artur
Mularz
35 zapisy
zakończone
21-23.09 Rekolekcje
Spotkania
Rychwałd Andrzej
Stugiewicz
o. Bogdan
Kocańda
* *
29.09 Warsztaty
MNP
Gliwice Kateryna
Bondarenko
ks. Adam
Koppel
50 zapisy
zakończone
12-14.10 Rekolekcje
Środowiska
Brzesko Kateryna
Bondarenko
ks. Artur Mularz * zapisy
zakończone
19-21.10 Rekolekcje
Spotkania
Gosławice Aleksandra
Małochleb
ks. Michał
Sapalski
* *
19-21.10 Rekolekcje
Spotkania
Turza Wojciech
Kandziora
ks. Piotr
Kwaśniok
* *
26-28.10 Rekolekcje
Spotkania
Pawełki Zosia
Owczarek
ks. Krzysztof
Ruciński
* *
26-28.10 Rekolekcje
Spotkania
Częstochowa Filip
Szpankowski
ks. Michał
Krawczyk
ks. Błażej
Małolepszy
* *
26-28.10 Rekolekcje
Spotkania
Turza Agnieszka
Kożuch
ks. Piotr
Kwaśniok
* *
9-11.11 Rekolekcje
Spotkania
Turza Dominika Macha –
Kowalska
ks. Piotr
Torbus
* *
9-11.11 Rekolekcje
Spotkania
Lubaszowa Krzysztof
Podsiadło
o. Marek
Krzyżkowski
* *
9-11.11 Rekolekcje
Spotkania
Ustroń ks. Piotr
Dyduch
ks. Piotr
Dyduch
* *
9-11.11 Rekolekcje
Spotkania
Otwock Kateryna
Bondarenko
ks. Mariusz
Lech
* *
16-18.11 Rekolekcje
Spotkania
Ustroń ks. Konrad
Krzyż
ks. Konrad
Krzyż
* *
16-18.11 Rekolekcje
Spotkania
Pawełki ks. Tomasz
Hajok
ks. Tomasz
Hajok
* *
16-18.11 Rekolekcje
Spotkania
Kokotek ks. Krzysztof
Grzegorczyk
ks. Krzysztof
Grzegorczyk
* *
24.11 Konferencja
dla katechetów
Katowice Dominika
Macha –
Kowalska
ks. dr Roman Buchta * *
23-25.11 Rekolekcje
Spotkania
Otwock Grzegorz
Grabowski
ks.
Mariusz
Ochnik
* *
23-25.11 Rekolekcje
Spotkania
Kutno Paulina
Adamczyk
ks. Mirosław
Romanowski
* *
23-25.11 Rekolekcje
Spotkania
Ustroń ks. Adam
Koppel
ks. Adam
Koppel
* *
23-25.11 Rekolekcje
Spotkania
Brzesko Krzysztof
Podsiadło
ks. Sebastian
Ligęska
* *
1.12 Konferencja
dla katechetów
Jastrzębie
Zdrój
ks. Adam
Koppel
ks. dr Roman Buchta * *
30.11-2.12 Rekolekcje
Spotkania
Pawełki Zosia
Owczarek
ks. Kamil
Hadaś
* *
30.11-2.12 Rekolekcje
Spotkania
Kutno Paulina
Adamczyk
ks. Mirosław
Romanowski
* *
30.11-2.12 Rekolekcje
Spotkania
Brzesko ks. Sebastian
Ligęska
ks. Sebastian
Ligęska
* *
30.11-2.12 Rekolekcje
Spotkania
Gosławice Kateryna
Bondarenko
ks. Janusz
Pabian
* *
30.11-2.12 Rekolekcje
Spotkania
Ustroń Dominika
Macha –
Kowalska
ks. Andrzej
Skolik
* *
30.11-2.12 Rekolekcje
Spotkania
Miedonia Antonina
Stugiewicz
ks. Edmund
Pośpiech
* *
30.11-2.12 Rekolekcje
Spotkania
Częstochowa Klaudia
Wawrzyczek
ks. Jakub
Raczyński
* *
8.12 Konferencja
dla katechetów
Tychy Kasia i Mariusz
Grim
ks. dr Roman Buchta * *
7-9.12 Rekolekcje
Spotkania
Turza Agata
Makowska
ks. Piotr
Torbus
* *
7-9.12 Rekolekcje
Spotkania
Sadów Zosia
Owczarek
ks. Artur
Pytał
* *
15.12 Konferencja
dla katechetów
Rybnik Klaudia
Wawrzyczek
ks. dr Roman Buchta * *
14-16.12 Rekolekcje
Spotkania
Ustroń Kateryna
Bondarenko
ks. Wojtek
Cholewa
* *
14-16.12 Rekolekcje
Spotkania
Gosławice Aleksandra
Małochleb
ks. Krzysztof
Kutek
* *
11-13.01 Rekolekcje
Spotkania
Kokotek ks. Krzysztof
Grzegorczyk
ks. Krzysztof
Grzegorczyk
* *
25-27.01 Rekolekcje
Spotkania
Turza Kateryna
Bondarenko
ks. Łukasz
Kwieciński
* *
8-10.02 Rekolekcje
Spotkania
Ciężkowice Aleksandra
Małochleb
ks. Karol
Tokarczyk
* *
8-10.02 Rekolekcje
Spotkania
Ustroń Klaudia
Wawrzyczek
ks. Przemysław
Tyburski
* *
15-17.02 Rekolekcje
Spotkania
Dębowiec
k. Jasła
Marta Bąk ks. Damian
Płaza
* *
15-17.02 Rekolekcje
Spotkania
Błonie
k. Tarnowa
Aleksandra
Małochleb
ks. Marek
Wojak
* *
22-24.02 Rekolekcje
Spotkania
Błonie
k. Tarnowa
Łukasz
Kurczab
ks. Marek
Wojak
* *
22-24.02 Rekolekcje
Spotkania
Twardogóra Kasia i Mariusz
Grim
ks. Jacek
Bielski
* *
22-24.02 Rekolekcje
Spotkania
Gosławice Marta Bąk ks. Michał
Dziewit
* *
24-26.02 Rekolekcje
Spotkania
Pasierbiec Aleksandra
Małochleb
ks. Krzysztof
Migacz
* *
1-3.03 Rekolekcje
Spotkania
Błonie
k. Tarnowa
Aleksandra
Małochleb
ks. Jakub
Piekielny
* *
1-3.03 Rekolekcje
Spotkania
Miedonia Piotr
Sepioło
ks. Edmund
Pośpiech
* *
1-3.03 Rekolekcje
Spotkania
Turza ks. Adam
Jasiurkowski
ks. Adam
Jasiurkowski
* *
8-10.03 Rekolekcje
Spotkania
Rzeszów Klaudia
Wawrzyczek
ks. Marcin
Graboś
* *
8-10.03 Rekolekcje
Spotkania
Brzesko * ks. Dawid
Włodarczyk
* *
16.03 Konferencja
Krajowa MNP
Toszek Biuro MNP ks. Adam
Koppel
30 ZAPISY
22-24.03 Rekolekcje
Spotkania
Brzesko * ks. Jan
Tomczyk
* *
29-31.03 Rekolekcje
Spotkania
Otwock Grzegorz
Grabowski
ks. Piotr
Błażejczyk
* *
29-31.03 Rekolekcje
Spotkania
Rzeszów * ks. Marcin
Graboś
* *
29-31.03 Rekolekcje
Środowiska
Ustroń Kateryna
Bondarenko
* 130 ZAPISY
5-7.04 Rekolekcje
Spotkania
Otwock * * * *
5-7.04 Rekolekcje
Spotkania
Brzesko Marta Bąk ks. Krzysztof
Ceglarz
* *
5-7.04 Rekolekcje
Spotkania
Radom * ks. Kamil
Kowalski
* *
26-28.04 Rekolekcje
Spotkania
* Kateryna
Bondarenko
ks. Piotr
Juckiewicz
* *
27.04 Dzień jedności
SNE
SNE Gliwice SNE Gliwice ks. Artur
Sepioło
* *
10-12.05 Rekolekcje
Królestwa
Tarnów * ks. Artur
Mularz
* wkrótce
10-12.05 Rekolekcje
Spotkania
Otwock * * * *
17-19.05 Rekolekcje
Spotkania
Radom * ks. Kamil
Kowalski
* *
25.05 Warsztaty
MNP
Katowice Kasia i Mariusz Grim * * wkrótce
8.06 Warsztaty MNP Otwock Klaudia
Wawrzyczek
* * wkrótce
14-16.06 Rekolekcje
Środowiska
Częstochowa Kateryna
Bondarenko
ks. Kuba
Raczyński
* wkrótce
15.06 Warsztaty MNP Bielsko – Biała ks. Adam
Koppel
ks. Piotr
Borgosz
* wkrótce
06 Rekolekcje
Królestwa
diec. gliwicka * * * wkrótce
19-25.08 Wyjazd
rekolekcyjno
wypoczynkowy
Karkonoski
Park
Narodowy
Kateryna
Bondarenko
ks. Adam
Koppel
* wkrótce
28.09 Warsztaty
MNP
diec. gliwicka Kateryna
Bondarenko
ks. Adam
Koppel
50 wkrótce