* Wszystkie pytania, wątpliwości oraz wiadomości prosimy kierować na adres e-mailowy biura MNP: mlodzinaprogu.biuro@gmail.com

!!! Wysyłając zgłoszenie na rekolekcje/ warsztaty jednocześnie zgadzasz się z naszym REGULAMINEM

Termin Wydarzenie Miejsce Dyrektor Ksiądz Cena  Zapisy
28.08 Warsztaty
MNP
Legnica ks. Adam
Koppel
ks. Mariusz
Habiniak
* zapisy
zakończone
29.08 Warsztaty
MNP
Jelenia
Góra
ks. Adam
Koppel
ks. Adam
Koppel
* zapisy
zakończone
31.08-2.09 Rekolekcje
Spotkania
Częstochowa ks. Jakub
Raczyński
ks. Jakub
Raczyński
* zapisy
zakończone
8.09 Warsztaty
MNP
Tarnów ks. Adam
Koppel
ks. Artur
Mularz
35 zapisy
zakończone
8.09 Warsztaty
MNP
Częstochowa Klaudia
Wawrzyczek
ks. Jakub
Raczyński
30 zapisy
zakończone
21-23.09 Rekolekcje
Spotkania
Rychwałd Andrzej
Stugiewicz
o. Bogdan
Kocańda
* *
29.09 Warsztaty
MNP
Gliwice Kateryna
Bondarenko
ks. Adam
Koppel
50 zapisy
zakończone
12-14.10 Rekolekcje
Środowiska
Brzesko Kateryna
Bondarenko
ks. Artur Mularz * zapisy
zakończone
19-21.10 Rekolekcje
Spotkania
Gosławice Aleksandra
Małochleb
ks. Michał
Sapalski
* *
19-21.10 Rekolekcje
Spotkania
Turza Wojciech
Kandziora
ks. Piotr
Kwaśniok
* *
26-28.10 Rekolekcje
Spotkania
Pawełki Zosia
Owczarek
ks. Krzysztof
Ruciński
* *
26-28.10 Rekolekcje
Spotkania
Częstochowa Filip
Szpankowski
ks. Michał
Krawczyk
ks. Błażej
Małolepszy
* *
26-28.10 Rekolekcje
Spotkania
Turza Agnieszka
Kożuch
ks. Piotr
Kwaśniok
* *
9-11.11 Rekolekcje
Spotkania
Turza Dominika Macha –
Kowalska
ks. Piotr
Torbus
* *
9-11.11 Rekolekcje
Spotkania
Lubaszowa Krzysztof
Podsiadło
* * *
9-11.11 Rekolekcje
Spotkania
Ustroń ks. Piotr
Dyduch
ks. Piotr
Dyduch
* *
9-11.11 Rekolekcje
Spotkania
Otwock Kateryna
Bondarenko
ks. Mariusz
Lech
* *
16-18.11 Rekolekcje
Spotkania
Ustroń ks. Konrad
Krzyż
ks. Konrad
Krzyż
* *
16-18.11 Rekolekcje
Spotkania
Pawełki ks. Tomasz
Hajok
ks. Tomasz
Hajok
* *
16-18.11 Rekolekcje
Spotkania
Kokotek ks. Krzysztof
Grzegorczyk
ks. Krzysztof
Grzegorczyk
* *
23-25.11 Rekolekcje
Spotkania
Otwock Grzegorz
Grabowski
ks.
Mariusz
Ochnik
* *
23-25.11 Rekolekcje
Spotkania
Kutno Kasia
Gonera
* * *
23-25.11 Rekolekcje
Spotkania
Ustroń ks. Adam
Koppel
ks. Adam
Koppel
* *
23-25.11 Rekolekcje
Spotkania
Brzesko * ks. Sebastian
Ligęska
* *
30.11-2.12 Rekolekcje
Spotkania
Pawełki Zosia
Owczarek
ks. Kamil
Hadaś
* *
30.11-2.12 Rekolekcje
Spotkania
Kutno Kasia i
Mariusz Grim
* * *
30.11-2.12 Rekolekcje
Spotkania
Brzesko * ks. Sebastian
Ligęska
* *
30.11-2.12 Rekolekcje
Spotkania
Ustroń Dominika
Macha –
Kowalska
ks. Andrzej
Skolik
*
30.11-2.12 Rekolekcje
Spotkania
Częstochowa * * * *
7-9.12 Rekolekcje
Spotkania
Turza Dominika
Macha –
Kowalska
ks. Piotr
Torbus
* *
14-16.12 Rekolekcje
Spotkania
* Kateryna
Bondarenko
ks. Wojtek
Cholewa
* *
11-13.01 Rekolekcje
Spotkania
Kokotek ks. Krzysztof
Grzegorczyk
ks. Krzysztof
Grzegorczyk
* *
25-27.01 Rekolekcje
Spotkania
Otwock * * * *
15-17.02 Rekolekcje
Spotkania
Błonie
k. Tarnowa
* ks. Marek
Wojak
* *
22-24.02 Rekolekcje
Spotkania
Błonie
k. Tarnowa
* ks. Marek
Wojak
* *
22-24.02 Rekolekcje
Spotkania
Twardogóra * ks. Jacek
Bielski
* *
22-24.02 Rekolekcje
Spotkania
* * ks. Jakub
Piekielny
* *
8-10.03 Rekolekcje
Spotkania
Rzeszów * ks. Marcin
Graboś
* *
16.03 Konferencja
Krajowa MNP
diecezja
gliwicka
Biuro MNP ks. Adam
Koppel
* wkrótce
15-17.03 Rekolekcje
Spotkania
Rzeszów * ks. Marcin
Graboś
* *
22-24.03 Rekolekcje
Spotkania
Otwock * * * *
5-7.04 Rekolekcje
Spotkania
Otwock * * * *
5-7.04 Rekolekcje
Spotkania
Brzesko Marta Bąk ks. Krzysztof
Ceglarz
* *
5-7.04 Rekolekcje
Spotkania
Radom * ks. Kamil
Kowalski
* *
27.04 Warsztaty MNP Otwock * * * wkrótce
10-12.05 Rekolekcje
Królestwa
Tarnów * ks. Artur
Mularz
* wkrótce
10-12.05 Rekolekcje
Spotkania
Otwock * * * *
17-19.05 Rekolekcje
Spotkania
Radom * ks. Kamil
Kowalski
* *
31.05-2.06 Rekolekcje
Środowiska
Częstochowa ks. Michał
Krawczyk
ks. Michał
Krawczyk
* wkrótce
15.06 Warsztaty MNP Bielsko – Biała * ks. Piotr
Borgosz
* wkrótce