* Wszystkie pytania, wątpliwości oraz wiadomości prosimy kierować na adres e-mailowy biura MNP: mlodzinaprogu.biuro@gmail.com

!!! Wysyłając zgłoszenie na rekolekcje/ warsztaty jednocześnie zgadzasz się z naszym REGULAMINEM

 

Termin Wydarzenie Miejsce Dyrektor Ksiądz Cena
Zapisy
16.03 Konferencja
Krajowa MNP
Toszek Biuro MNP ks. Adam
Koppel
30 zapisy
zakończone
29-31.03 Rekolekcje
Środowiska
Ustroń Kateryna
Bondarenko
ks. Łukasz
Meinert
130 zapisy
zakończone
27.04 Dzień jedności
SNE
SNE Gliwice SNE Gliwice ks. Artur
Sepioło
* *
10-12.05 Rekolekcje
Królestwa
Tarnów ks. Adam
Koppel
ks. Artur
Mularz
* zapisy
zakończone
25.05 Warsztaty
MNP
Katowice Dominika
Macha –
Kowalska
ks. dr hab.
Roman
Buchta
30 zapisy
zakończone
8.06 Warsztaty MNP Otwock Klaudia
Wawrzyczek
ks. Mariusz
Lech
* zapisy
zakończone
14-16.06 Rekolekcje
Środowiska
Olsztyn k.
Częstochowy
Kateryna
Bondarenko
ks. Michał
Krawczyk
160 zapisy
zakończone
15.06 Warsztaty MNP Bielsko – Biała ks. Adam
Koppel
ks. Piotr
Borgosz
30 zapisy
zakończone
19-21.07 Rekolekcje
Samarytanin
diec. tarnowska Kateryna
Bondarenko
ks. Adam
Koppel
150 ZAPISY
19-25.08 Letni Wyjazd
Dla Młodych
Karkonoski
Park Narodowy
Biuro MNP ks. Adam
Koppel
* zapisy
zakończone
21.09 Warsztaty
MNP
diec.
tarnowska
* ks. Artur
Mularz
* wkrótce
28.09 Warsztaty
MNP
diec. gliwicka Kateryna
Bondarenko
ks. Adam
Koppel
50 wkrótce
25-27.10 Rekolekcje
Środowiska
diec.
tarnowska
Kateryna
Bondarenko
ks. Artur
Mularz
* wkrótce
25-27.10 Rekolekcje
Środowiska
diec.
tarnowska
Kateryna
Bondarenko
ks. Artur
Mularz
* wkrótce