Warsztaty & Rekolekcje dla młodych

* Wszystkie pytania, wątpliwości oraz wiadomości prosimy kierować
na adres e-mailowy biura MNP:
mlodzinaprogu.biuro@gmail.com

Wysyłając zgłoszenie na rekolekcje/ warsztaty jednocześnie zgadzasz się z naszym REGULAMINEM

TERMIN WYDARZENIE MIEJSCE DYREKTOR KSIĄDZ CENA
I ZAPISY
21.09.Warsztaty MNP
diec. tarnowska*ks. Artur
Mularz
WKRÓTCE
28.09.Warsztaty
krajowe MNP
TOSZEK
diec. gliwicka
Kateryna
Bondarenko
ks. Adam
Koppel
50 zł
ZAPISY
11-13.10.REKOLEKCJE
ŚRODOWISKA
diec. tarnowskaKateryna
Bondarenko
ks. Artur
Mularz
*
22-24.11.REKOLEKCJE
ŚRODOWISKA
diec. tarnowska Krzysztof
Podsiadło
ks. Artur
Mularz
WKRÓTCE

Program MŁODZI NA PROGU jest ewangelizacyjną metodą pracy z młodzieżą. Celem programu jest stworzenie środowiska wiary wśród młodzieży oraz doprowadzenie ich do świadomej decyzji wiary.