Biuro Krajowe

Głównym zadaniem Biura Krajowego jest realizacja wizji oraz założeń programu Młodzi na Progu w kraju. Biuro Krajowe koordynuje program w diecezji gliwickiej, gdzie powstali Młodzi na Progu, ściśle współpracuje z Centrami Lokalnymi w Polsce,  nowymi diecezjami oraz księżmi i świeckimi, pragnącymi rozpocząć program w swoim mieście, parafii lub diecezji. W całości odpowiada za rekolekcje inne niż Rekolekcje Spotkania, tj. Rekolekcje Środowiska, Rekolekcje Królestwa, Rekolekcje Pasji, Letnią Szkołę Młodego Ewangelizatora oraz Rekolekcje Samarytanin. Biuro Krajowe zajmuje się wydawaniem, aktualizacją oraz rozwojem materiałów formacyjnych, tj. dyrektoriów do prowadzenia rekolekcji, materiałów z konspektami spotkań w parafii oraz formacją dla nowo powstałych wspólnot młodzieżowych. Odpowiada także na formację i szkolenie dyrektorów Rekolekcji Spotkania, koordynuje terminarz rekolekcji w kraju, tworząc jeden wspólny, dostępny w zakładce „Terminarz”.

Biuro Krajowe tworzy aktualnie zespół sześciu osób, w większości poświęcające swój czas programowi Młodzi na Progu.

 

Biuro Programu MŁODZI NA PROGUKONTAKT
Dyrektor
Kateryna Bondarenko

Dyrektor krajowy programu
Młodzi Na Progu

kateryna.mnp@gmail.com
Pasterz
ks. Adam Koppel

Asystent kościelny programu
Młodzi Na Progu

a.koppel.sne@gmail.com
Sekretarz
Dominika Macha-Kowalska

Informacje i terminarz rekolekcji

mlodzinaprogu.biuro@gmail.com 

dominikamk.mnp@gmail.com
Social Media
Grafik
Alicja Orszulak

a.orszulak.sne@gmail.com
Sklep MNP
Katarzyna Grim

Dystrybucja materiałów
i gadżetów MNP

mlodzinaprogu.sklep@gmail.com

 

Głosimy Ewangelię Młodym, bo doświadczamy tego, że Miłość Boga odpowiada na pytania, zmienia życie i nadaje sens.