Centra Lokalne

Strukturę programu Młodzi na Progu tworzy Biuro Krajowe oraz Centra Lokalne, odpowiedzialne za program w swoich miastach/diecezjach. Dzięki współpracy Biura Krajowego z Centrum Lokalnym możliwy jest ciągły rozwój dzieła ewangelizacji młodych w kraju. Centrum Lokalne tworzy duszpasterz wraz z osobą/ekipą świeckich, najczęściej rozpoczynając od wprowadzenie programu w swojej parafii, a następnie formacji uczniów i wdrażania go w kolejne miasta i parafie na terenie swojej diecezji oraz diecezji sąsiadujących.

 

Nasze Centra Lokalne:

Archidiecezja częstochowska
Częstochowa
Odpowiedzialny: Ks. Jakub Raczyński
kubaraczynski@op.pl
Diecezja tarnowska
Tarnów
Odpowiedzialny: Ks. Artur Mularz
Aleksandra Małochleb
aleksandra.mnp@gmail.com
Diecezja warszawsko – praska
Otwock
Odpowiedzialny: Michał Sabala
mnp.otwock@gmail.com
Diecezja bielsko – żywiecka
Bielsko – Biała
Odpowiedzialny: Ks. Piotr Borgosz
borgosz.piotr@gmail.com
Archidiecezja katowicka
Katowice
Odpowiedzialny: Ks. Mateusz Włosek
mlodzinaprogu.katowice@gmail.com 

Głosimy Ewangelię Młodym, bo doświadczamy tego, że Miłość Boga odpowiada na pytania, zmienia życie i nadaje sens.