Zarząd

Kateryna BondarenkoPrezes Fundacji
Dyrektor Krajowy Programu Młodzi na Progu
Dominika
Macha-Kowalska
Wiceprezes Fundacji
Alicja OrszulakSekretarz Fundacji

Głosimy Ewangelię Młodym, bo doświadczamy tego, że Miłość Boga odpowiada na pytania, zmienia życie i nadaje sens.