Kościół o MNP

Program Młodzi na Progu zrodził się z doświadczenia pracy z młodymi w śląskich parafiach. Od początku cieszył się przychylnością Pasterzy diecezji gliwickiej, w ostatnim czasie jednak został potwierdzony poprzez wypowiedzi Biskupów i odpowiedzialnych za katechezę oraz oficjalne kościelne dokumenty.
W naszej macierzystej diecezji gliwickiej ks. Adam Koppel został mianowany asystentem kościelnym programu Młodzi na Progu, co oznacza duchową opiekę i zwierzchność nad realizacją wizji, programu formacji i reprezentowania nas w Kościele

Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego, ks. Bp Marek Mendyk oficjalnym pismem rekomenduje program Młodzi Na Progu w imieniu kierowanej przez siebie Komisji:

Od pewnego czasu jestem żywo zainteresowany tym co tak odważnie i konsekwentnie podejmuje gliwicki zespół młodych ludzi ze Szkoły Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego. Opracowany i wdrażany przez nich program formacyjny dla młodych ludzi przygotowujących się do sakramentu bierzmowania to zaproszenie do wejścia na drogę życia z wiary; to piękna droga do żywej wspólnoty Kościoła.
Proponowana przez Zespół katecheza, katecheza ukierunkowana kerygmatycznie, to nie tylko proste dowartościowanie Pisma świętego w przekazie wiary, ale biblijna metoda głoszenia Dobrej Nowiny, która prowadzi do spotkania ze Zmartwychwstałym Panem. To metoda, która ma dwa ważne etapy: pierwszy prowadzący do nawrócenia, przemiany życia, przewartościowania postaw i uznania Jezusa za wartość najwyższą – to etap budzenia postawy wiary u tych, którym głosi się Słowo (lub reanimacji wiary u wielu spośród kandydatów). Jest to etap głoszenia kerygmatu – podstawowego orędzia, skoncentrowanego na osobie Jezusa Chrystusa. I drugi etap – to etap nauczania, katechezy właściwej i zaangażowania w życie oraz misję Kościoła.
W imieniu Komisji Wychowania Katolickiego wyrażam całemu Zespołowi: duszpasterzom i młodym animatorom, ogromną wdzięczność za przygotowane materiały formacyjne zarówno dla młodzieży, jak i dla liderów, katechetów i duszpasterzy. Dziękuję za włączenie do pracy formacyjnej rodziców oraz stałe przypominanie im, że w ich pracy wychowawczej nikt ich nie zastąpi. Szkoła i Kościół mogą ich tylko wspierać, ale nigdy zastąpić.
Na trud apostolskiej pracy z całego serca wszystkim błogosławię. Niech Duch Święty będzie dla Was Światłem i Mocą. Wobec narastającej przewrotności ducha tego świata z wiarą i ufnością przywołujmy Ducha Świętego: niech Wasza misja dokonuje się w Jego mocy!

bp Marek Mendyk
biskup pomocniczy diecezji legnickiej
Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski

źródło: http://diecezja.legnica.pl/biskup-marek-mendyk/

Dyrektor Wydziału Katechetycznego Archidiecezji Katowickiej, członek Europejskiego Forum Nauczania Religii ks. Roman Buchta podsumowując rok katechetyczny powiedział, że „Młodzi na Progu to program, w ramach którego młodzież odkrywa wiarę i swoje miejsce w Kościele”. Zapraszamy do odsłuchania!

Ks. Robert Kaczmarek, autor książki pod tytułem „Model katechezy przygotowującej do sakramentu bierzmowania w Polsce i w Niemczech” w jednym z rozdziałów szczegółowo opisał schemat działania Programu Młodzi na Progu. Wskazał na nasze główne założenie: ” (…) parafia jest środowiskiem wzrostu w wierze, czyli Kościołem w miniaturze (…)”. Bardzo dziękujemy ks. Robertowi za wyróżnienie w postaci opisania naszego sposobu pracy z młodymi!

Głosimy Ewangelię Młodym, bo doświadczamy tego, że Miłość Boga odpowiada na pytania, zmienia życie i nadaje sens.