Wsparcie

Każdy rodzaj troski jest dla nas niesamowicie ważny. Mamy świadomość, że wszystkie dzieła, jakich się podejmujemy i możliwość ich realizacji wypływa z łaski, którą otrzymujemy od Boga.
Jeśli masz w sercu pragnienie modlitwy w naszej intencji, jesteśmy wdzięczni za każde słowo wypowiedziane za nas do Pana!
Jeżeli chcesz wesprzeć nasze dzieło jakąkolwiek kwotą, darowiznę oraz wszelkie finansowe wsparcie można kierować na konto:


Fundacja Młodzi na Progu
ul. Wolności 198
41-800 Zabrze

Tytuł:
„Darowizna na cele statutowe”
45 1140 2004 0000 3902 8123 3055

Za każde wsparcie, hojność oraz troskę ogromnie dziękujemy! Jesteśmy świadomi, że to dzięki Tobie możemy poszerzać granice dzieła ewangelizacji młodych w Polsce! Wierzymy, że radosnego dawcę miłuje Bóg! (2 Kor 9, 7)

Głosimy Ewangelię Młodym, bo doświadczamy tego, że Miłość Boga odpowiada na pytania, zmienia życie i nadaje sens.