Wsparcie

Program „Młodzi na Progu”
utrzymuje się z darowizn.

Jeżeli masz pragnienie, aby  wesprzeć to dzieło jakąkolwiek kwotą, darowiznę oraz wszelkie finansowe wsparcie można kierować na konto:
Fundacja Młodzi na Progu
ul. Wolności 198
41-800 Zabrze
Tytuł: „Darowizna na cele statutowe”
45 1140 2004 0000 3902 8123 3055
 

Za wszelkie wsparcie ogromnie dziękujemy! Jesteśmy świadomi, że dzięki Tobie możemy poszerzać granice ewangelizacji młodych!

Głosimy Ewangelię Młodym, bo doświadczamy tego, że Miłość Boga odpowiada na pytania, zmienia życie i nadaje sens.